Home > Index > Vykortsnotiser > "Denna notis"   

Parti från norr.  Förlag: N.E.Andersson, Sandhamn. Nr 2901.  Poststämplat 1910

 

Vykort från Sandhamn,  # 1.

Ett vykort avsänt 1910

 

Ovanstående vykort håller jag för ett av de vackraste i min samling. Fotot är taget nära vattenbrynet strax öster om Kvarnberget och har den topografiska dokumentärbildens alla intressanta kännetecken utom att människor saknas. Där syns den i skärgården långt in på fyrtiotalet så vanliga, ergonomiskt vansinniga skottkärran, säkert två meter lång med hjulet längst fram. I praktiken fick man bära hela lasset med sina armar. Lägg märke till gethornen som spikats upp på bodgavlen. Getter betade länge på den karga Sandön.

 

På bilden syns fem segelfartyg: vad jag kan förstå två toppsegelskonerter och tre slätskonare uppankrade i lä norr om ön, förmodligen tullklarerade och väntande på tjänlig vind för att med sin frakt kunna segla vidare genom den bitvis trånga farleden in till Stockholm.

 

Kortet är utgivet av N.E.Andersson, Sandhamn  ca 1908. Förlagets första serie med Sandhamnskort utkom 1907 och såldes uppenbarligen med framgång ty fram till 1910 hann Andersson publicera bortåt hundra kort i sju olika serier som kan särskiljas genom variationer i adressidans typografi. Kortet Parti från norr, Sandhamn  ingår i en serie om ett femtiotal vyer där alla är försedda med ett fyrsiffrigt nummer på adressidan. Numret som uppenbarligen även ristades in på bildens negativplåt kan ibland även urskiljas t. h. nere på kortets bildsida.

 

Kortet är sänt till en adressat i Fägred (Skaraborgs län). Den handskrivna texten förtjänar att citeras:

 

Sandhamn 9/7 1910.

Kära Pappa!

Tack för lådan! Jag har ej packat upp den riktig än men jag såg att den innehöll näsdukar en skjorta skorpor sylt och litet mjukt vetebröd. Jag fick betala 25 öre i frakt.Om ni ska skicka någon paket eller dylikt så är det ej bra att adressera det till Stiftelsen i Stockholm utan ni få ta reda på adressen utav mig. Adressen står även i Göteborgs Handels- och sjöfartstidning. Vi fara härifrån så fort som möjligt. Hjärtliga hälsningar till er alla.

Pappas tillgivne Claes

 

Av texten drar jag slutsatsen att den unge brevskrivaren med "Stiftelsen" avser Abraham Rydbergs stiftelse. Den hade grundats 1850 med syfte att driva en sjömansskola där unga pojkar (skeppsgossar) genom praktisk utbildning ombord på ett skolskepp skulle förberedas för inträde i sjöbefälsskola.

 

I Göteborgs Handels-och Sjöfartstidning noterades mycket riktigt fartygs ankomst och avgång till och från de större hamnarna i landet. Jag läste denna urtorra tidning dagligen i mitt arbete på bank i ännu i början av femtiotalet.

 

I min samling ingår även ett vykort utgivet av Knut Aspegren som visar den tremastade fullriggaren Abraham Rydberg 1 på redden i Sandhamn. Stiftelsen ägde genom åren i tur och ordning tre olika fartyg som seglade under detta namn. Vykortet är poststämlat 1906 men har odelad adressida vilket tyder på att det utgavs före 1905. I kortets bakgrund, något t.h. om mitten, syns på Telegrafholmen Sundbergs brädgård i vars snickeri man tillverkade strömmingstunnor.

 

 

 

Abraham Rydberg i Sandhamn. Förlag: Knut Aspegren. Poststämplat 1906

 

/ Ted Bergman 2009