Home > Index > Vykortsnotiser > "Denna notis"  
Karin Westerbergs Manufakturaffär. Förlag: S.P.Sthlm nr 2011 [ca 1918]Vykort från Sandhamn,  # 12.

Förlag:  Karin Westerberg, Sandhamn


Karin Westerberg drev från 1890-talet egen manufakturaffär inne i byn, inte minst uppskattat av sommargästerna. Prov på butikens sortimentet -- blusar, strumpor och sybehör -- skymtar i skyltfönstren på ovanstående vykort som är utgivet av förlag S P, en tidig förkortning för Svenska Pressbyrån. Huset ligger fortfarande kvar i gränden bakom nuvarande Strindbergsgården. På väggen satt en skylt med texten SKO--MANUFAKTUR--SYBEHÖRSAFFÄR. Karin Westerberg sålde i sin affär även vykort utgivna på eget förlag.


 

Dansberget, Sandhamn. Förlag: Karin Westerberg.  Poststämplat 1908.

 

I sin En bok om Sandhamn (1924) skrev Lisa Bianchini: ” På kvällarna vid månsken tråddes dansen på Dansberget efter handklaver. Schottis, polka och vals voro de danser som då voro på modet. De gamla var ofta med ungdomen, och en hjärtlig och glad stämning präglade det hela.”  På vykortet ser man de enkla bänkar av trä som hade satts upp mellan tallarna för dem som i lugn och ro ville beundra den vackra utsikten mot havet. Bänkarna finns ännu kvar. 

 

Strömmingsfiske. Sandhamn.  Förlag: Karin Westerberg.  Vykortet förmodligen utgivet omkring 1910.

 

Till skillnad mot skärgårdens övriga fasta befolkning som vid förra sekelskiftet ännu livnärde sig på traditionellt fiske och jordbruk var de flesta männen i Sandhamn anställda i statens tjänst -- som lotsar lotsar och tullare. Fiske samt jakt på fågel och säl bedrevs ofta som binäring. 

Kappsegling. Sandhamn. Förlag: Karin Westerberg. Cirka 1900-1905

 

Sandhamn.  Förlag: Karin Westerberg. Poststämplat 1921 

Sedan Kungliga Svenska Segel Sällskapet etablerat sig med ett pampigt klubbhus i Sandhamn kunde årliga regattor lättare arrangeras, inomskärs på Kanholmsfjärden eller ute på  havsbanan med övernattningar på ön. De kappseglande båtarna på det övre kortet bär ännu gaffelrigg men på det undre, fotograferat i hamnen omkring 1920, ser vi modernare båtar. Strax till höger om mitten på kortet ligger en mahognybåt på svaj i den svagt ostliga vinden. Av toppen på seglet som just ska hissas framgår på orginalkortet att båten är en skärgårdskryssare med 55 kvadratmeters storsegel. Den gamla, traditionella gaffelriggen har nu fått vika för Marconi-rigg med en bakåtböjd masttopp. Den nyheten introducerades först på kappseglingsyachter som därigenom vann något större segelyta på samma masthöjd.

 

Vid ångbåtsbryggan till vänster i bakgrunden ligger Sandhamns Express med Sandhamns Rederi AB’s vita skorsten. Hon är byggd 1910 och trafikerar fortfarande skärgården, numera dock under namnet Norrskär. Ångbåtar med reguljära trader hade egen postexpedition ombord. Brev stoppades i en liten gul brevlåda ombord när båten la till vid bryggan och styrmannen stämplade dem i sin hytt under färden in till Stockholm med en för båten egen, numrerad stämpel. Äldre vykort med Sandhamnsmotiv bär därför ibland en sådan stämpel, PXP.

 

 

 


Det sista vykortet är fotograferat omkring 1920 från lotsutkiken norrut. Byns ursprungliga och täta bebyggelse närmast hamnen har då sakta börjat sprida sig västerut men ännu ej nått den högt upp på Sandfältet byggda skolan som syns närmast kameran. Skolan stod färdig i tidstypisk stil år 1912.

 

 

Sandhamn. Förlag: Karin Westerberg.

 

 

                                                                                                                                                                                      /Ted Bergman 2009