Home > Index > Vykortsnotiser > "Denna notis"  
 

N.E.Anderssons Diversehandel, Sandhamn (cirka 1907). Vykortet välvilligt utlånat från Göran Heijtz’ samlingVykort från Sandhamn,  # 13.

Förlag:  N.E.Andersson, Sandhamn


 

Jag äger 65 vykort från Sandhamn utgivna av N E Anderssons förlag och vet att ytterligare minst 30 kort existerar. Ett skriftligt belägg för verksamheten utgör några rader av Elisabeth Sörenson vilken i essän  En Sandhamnspromenad   (1965, Sörenson, Wallenberg, Wickberg: Sandhamn) skriver: ”Det har kommit många nya vykort under de senaste åren, men länge, länge levde Sandhamn — vad vykort beträffar — på de fotografier som en gång togs av handlanden Andersson som var fotopionjär. Han tog bilder av lotsbåten i rykande sjö bland annat dramatiskt. Få personer torde ha undgått hans vyer.” 

 

Nils Anderssons vykort utkom under en period mellan 1907 till 1913, förmodligen sammanfallande med hans innehav av egen diversehandel i den lokal som numera hyser puben i Sandhamns Värdshus. Utgivningstakten i snitt 15 nya kort per år speglar väl vykortets enorma popularitet vid denna tid. Han tycks ha beställt sina kort från olika tryckerier adressidorna uppvisar sex typografiska varianter.

  

Förlag: N E Andersson.  

 

En svit på cirka femton uniforma kort skiljer sig markant från hans övriga utgivning. Korten är framställda i vad man i detta sammanhang brukar kalla äkta fotografi och har texten: ”Amatörfoto N.E.Andersson Sandhamn”  inpräglad i bildens nedre högra hörn. Vykortet med strandmotiv här ovan tillhör dem.

 

 

 

 

 

Sandhamns Restaurant. Förlag: N E Andersson.  Nr 2902.   Omkring 1908

 

En annan svit, bestående av 49 kort numrerade från 2871 till 2919, har röd text på bildsidan.  

Kortet ovan visar Sandhamns Värdshus, som utan avbrott hållit öppet året runt sedan 1672. Fastigheten ägdes av byalaget. Arrendet för gästgiveriet övertogs 1901 av vin- & delikatesshandlaren Knut Aspegren som då sålt sin affär i Stockholm och flyttat ut till Sandhamn. Aspegren drev under en period även handelsboden som var inhyst i byggnadens nedre våning. På kortet poserar några kvinnor ur restaurantens personal. RÖK YALTA står målat på husväggen. Den cigaretten var då ett av landets populäraste märken och tillverkades i Stockholm på cigarettfabriken Orient.

 

 

På delförstoringen av kortet skymtar cigarrlådor uppstaplade i fönstret. Den vita skylten bredvid fönstret annonserar försäljningen av cigarrer, cigaretter och vykort. Knut Aspegren var en skicklig fotograf och började snabbt utge egna vykort från ön.

 

 

 

 

Sands Hotell, Sandhamn.  Förlag: N E Andersson, Sandhamn.   Nr 2888

 

Före Aspengren hade värdshuset varit utarrenderat till handlanden Theodor Sand. Denne hade tidigt insett Sandhamns kommande utveckling och år 1890 förvärvat och låtit bygga om ett hus halvvägs upp på sandåsen. Bokstäverna SANDS HOTELL på husets fasad mötte alla resande som anlände med ångbåt.

 

 

 


Sandhamn, Lotsbåten. [1907]  Förlag: N E Andersson, Sandhamn.  Nr 2903

 

De med Sandhamn så intimt förknippade lotsbåtarna låg ständigt beredda att gå till havs i alla väder dygnet runt, året runt. Med Telegrafholmen i fonden och med focken redan beslagen seglar här lotskuttern genom isflaken in mot lotsbryggan i hamnen. Det mörka partiet på seglet är en röd bård som var kännetecknet för en lotsbåt. Lotsverksamheten hade etablerats på Sandhamn redan i slutet på 1600-talet. Enligt en uppgift verkade år 1770 från Sandön tretton tulltjänstemän, två lotsar och fyra lotsdrängar. I mitten på 1800-talet utnyttjade lotsarna två båtar, en med fyra åror och en med sex. Men ”en större och bekvämare lotsbåt byggdes år 1860” och år 1906 försågs segelkuttern med motor.

 

 

 

Flaggparad i Sandhamn.  Förlag: N E Andersson, Sandhamn.  Nr 2880.

 

Dåtidens segelduk torkade långsamt. Segel som blivit fuktiga kunde ej genast beslås eller stuvas i säckar och hissades därför på tork när båtarna lagt sig vid sandstranden i den naturliga hamnen. Fotografiet är taget från KSSS’s övre klubbhusveranda.

 

 


 

Sandhamns By från Kvarnberget.  Förlag: N E Andersson, Sandhamn.  Nr 2878

 

Vykortet visar utsikten österut från Kvarnberget över byn. Kvarnen som gav namn åt höjden hade byggts 1860 men senare monterats ned och flyttats till Blidö. Bortom det trivsamma gyttret av boningshus och fiskebodar ses det vita tullhuset, byggt 1752 efter ritningar av Carl Hårleman. Till vänster om tullhuset syns  toppen på ett vitt torn. Det är Sandhamns fyr belägen vid öns smala inlopp ”Sandhamnshålet” och tagen i bruk 1869. Det magnifika fyrtornet på Korsö, även det ritat av Hårleman, var byggt 1757 och togs ur drift 1882.  Det skymtar längst bort vid horisonten, något till höger om mitten.

 

 


Folkets hus, Sandhamn.  Förlag: N E Andersson, Sandhamn.  Nr

 

Samlingen av tio individualistiskt utformade torrdass uppförda i byns utkant, var ett populärt vykortsmotiv, på sin tid återgivet av fem olika förlag.

 /Ted Bergman  oktober 2009Vissa fakta är hämtade ur den förträffliga skriften Från ett fönsterbord mot havet av Lennart Jarnhammar (1995).