Home > Index > Vykortsnotiser > "Denna notis"  

Förlag: Åströms kiosk, Sandhamn.  Foto:O.NorbergVykort från Sandhamn,  # 14.

Förlag: K.J. Åströms kiosk, Sandhamn

 

 

K.J.Åströms välkända kiosk låg vid östra fästet av ångbåtsbryggan på samma plats där den nuvarande, större kiosken ligger. Under de sista åren på fyrtiotalet började Åströms utge vykort på eget förlag. Många av korten, särskilt de tidigare, är fotograferade av press-och filmfotografen Oscar Norberg (1882-1966). På vykorten anges förlagets namn omväxlande som K J Åströms kiosk  eller Åströms kiosk.

 

 

Förlag: Åströms kiosk, Sandhamn. Foto: O. Norberg.  Kortet återutgavs senare i sågtandat A6-format

 

 

 

Åströms utgivning omspänner den period under vilken vykortets utforming markant kom att förändras. Mot slutet av 1950-talet försvann vykorten i det klassiska äldre formatet. (90x140 mm) ur handeln och ersattes av kort med måtten 105x148 mm (A6), en storlek som i mindre omfattning tidigare använts parallellt. Jag äger t ex ett vykort i A6-format med Sandhamnsmotiv utgivet av Stockholmsförlaget Bennos Fotomagasin AB, stämplat 1930.

 

 

 

Förlag: Åströms Kiosk, Sandhamn.  Fotot från 50-talet visar några då primitivt burkande seglare i de överriggade och

svårseglade starbåtarna. Båten är ritad 1911 och utgör världens äldsta aktiva kappseglingsklass, OS-klass sedan 1932.

  

 

År 1958 kände sig Åströms förlag manat att följa trenden och beställde ett tio-tal svartvita vykort i större format. Korten försågs dessutom med sågtandad kant, en modern nyhet som förutsatte en särskild skärmaskin hos tryckeriet. Maskinen speciella egg var dock ytterst svårslipad och intresset för sågtandskorten avtynade så småningom.

 

Samtidigt hade handkoloreringen av vykort, som varit vanlig i seklets början, nu åter blivit populär. Företeelsen kulminerade några år senare för Sandhamnkortens del med ett antal vykort från Hartmans kortförlag, samtliga visande hamnen sedd från Telegrafholmen. De var tagna av den legendariske vykortsfotografen Elliord Mattsson (1905-1992). 

 

Åströms, som tycks ha varit det sista Sandhamns-förlaget som sålde svartvita kort,  återutgav 1959 tre av dessa vykort, fortfarande i klassiskt format men nu kolorerade och med sågtandskant. På kortens adressida anges ”Handkolorerat foto”.

 

 

Förlag: K.J.Åströms Kiosk, Sandhamn. [1959]   Foto: O.Norberg.  Handkolorerad återutgivning av svartvitt vykort

i klassiskt, men sågtandat, format.  Kortet är typiskt för Åströms många vykort med realistiska kappseglingsmotiv.

 

 

 

 

Förlag: Åströms Kiosk, Sandhamn.  Foto O.Norberg.  Samma motiv anonymt utgivet tio år tidigare i klassiskt format.

 


Modern tryckeriteknik i offset banade snart väg för en billigare framställning av kort i färg. Samtliga vykort i Åströms senare utgivning är tryckta A6-format hos Ultra, både med sågtand och med jämn kant. Ultra, som är en förkortning för Ulvsunda tryckerier AB i Solna, hade startats 1943 och inom tjugu år konkurrerat ut de flesta äldre vykortsförlagen, däribland Pressbyrån.

 

 

 

Sandhamn. Hamnen med tullhuset. Förlag: K.J.Åströms Kiosk [Sandhamn].  Tryckt hos ULTRA.

 

 

Jag har svårt att uppskatta hur många olika vykort Åströms förlag hann ge ut under sin verksamhet men jag äger själv 36 stycken.

 /Ted Bergman 2009