Home > Index > Vykortsnotiser > "Denna notis"   

 

ill nr 7.  Förlag: N. E. Andersson.  [ca 1910]

 

 

Vykort från Sandhamn,  # 2.

Utkiken - lotstornet

 

Den som vågade klättra upp för den skyhöga stegen till Sandöns utkikstorn fick uppleva ett vackert fågelperspektiv över ön och samhället. Tornet utnyttjades av många fotografer och en mängd vykort finns bevarade som visar utsikten från plattformen drygt tjugu meter över det berg där Sandhamns kapell så småningom skulle byggas 1935. Men även tornet självt var en sevärdhet som kom att figurera som motiv på vykort in på 1920-talet. Sju vykort publicerades under loppet av cirka trettio år. Tillsammans finns fem olika fotografier av utkiken i Sandhamn belagda och sex olika vykortsförlag var inblandade. Se nedan.

 

Den luftiga träkonstruktionen ersatte en gammal hög tall belägen ca 400 meter OSO om tornet vilken tidigare använts som utkiksplats av lotsarna. Själva trästativet ersattes någon gång 1906-1909 av en stålkonstruktion (bild 4-7). Det nuvarande höga betongtornet byggdes 1962.

              

    

 

1.     Förlag: Knut Aspegren. Ca 1904. Odelad adressida. ”SANDHAMN. UTKIKEN.”

2.       Okänt förlag. ”UTKIKEN.SANDHAMN.”  Poststämplat 1905.

3.       Förlag: Emil Karlsson. Ca 1906.  ”Utkikstornet, Sandhamn.”

4.       Förlag: N.E.Andersson. Nr 2884. Ca 1907. Röd text:”Utkiken, Sandhamn.”

5.       Förlag: S.P. Sthlm  (Svenska Pressbyrån) Ca 1920. ”Sandhamn. Utkiken.”

6.       Förlag: Svenska Litografiska AB. Ca 1920. ”Sandhamn, Utkiken.”

7.       Förlag: N.E.Andersson. Ca 1910. ”Utkiken, Sandhamn.”

 

 

        

ill. nr.1                                           ill. nr.2                                          ill. nr.3

      

ill. nr.4                                          ill. nr.5                                                  ill. nr.6

 

/Ted Bergman 2009