Home > Index > Vykortsnotiser > "Denna notis"   

C.N:s Lj., Sthlm.  Nr 3867 Mitt exemplar stämplat 1913

 

Vykort från Sandhamn,  # 3.

Ljustryck

 

Efter att vykort mot slutet av 1800-talet framställts genom kopparstick eller xylografi lanserades flera nya metoder strax före sekelskiftet. En direkt och billigare teknik kallad ljustryck blev genast populär och användes i större omfattning fram till cirka 1915.Ett av de företag som utnyttjade metoden var nybildade Carl Nilssons Ljustryckerianstalt i Stockholm som i sin vykortsutgivning även inkluderade några kort med Sandhamnsmotiv. På korten anges förkortningen C.N:s Lj., Sthlm. Två av korten avbildas här.

                                                         

 

C.N:s Lj., Sthlm.  Nr 3871


Många svenska pappershandlare och lokala försäljare av vykort föredrog dock att trycka upp sina kort anonymt i Tyskland där en stor vykortsindustri tagit fart. Bland de ledande företagen inom branschen märktes Rud. Bellander i Hamburg varifrån följande två vykort härstammar.  På samtliga kort är texten Helsning från Sandhamn tryckt på bildsidan, en detalj hämtad från Tyskland där frasen Gruß aus hårt lanserades på turistvykort. Sådana i förväg upptryckta hälsningar på vykort från Sandhamn kom inte igen förrän Ultraförlaget på 1980-talet började använda frasen på några flerbildskort i färg

 

Ljustr. Rud. Bellander,  Hamburg

 

 

 

Ljustr. Rud. Bellander,  Hamburg      Mitt exemplar stämplat 1901

 

Samtliga här reproducerade vykort är tryckta med odelad adressida och anger BREFKORT stavat med ”f”. Idén att trycka vykort med en uppdelad adressida som lämnar plats även för meddelanden lanserades först i Tyskland och accepterades där, liksom i Sverige, för inrikes vykort från år 1905. Men redan året därpå godkände en världspostkongress i Rom den delade adressidan även för internationell korrespondens. Samtidigt infördes nystavningen i Sverige.   

       /Ted Bergman 2009