Home > Index > Vykortsnotiser > "Denna notis"  [Förlag: Knut Aspegren]  Poststämplat i Sandhamn 1 sep 1903

 

 

Vykort från Sandhamn,  # 5.

Prinsessan Ingeborg

 

Ur en annons i Stockholms Dagblad 31 juli 1903:

 

”Söndagen den 2 augusti 1903 Kl. 9,15 f.m. afgår 1899 nybyggda, med å däck förlagd och med glasväggar försedd matsalong i likhet med de nya restaurationsvagnarne samt för passageraretrafik elegant och bekvämt med hytter inredda snabbgående dubbelpropell-ångaren PRINSESSAN INGEBORG förbi Vaxholms stad och fästning genom det villakransade Lindalssundet, samt vidare Stockholmarnes favoritväg öfver Sandöfjörd, Vindöström, Elgöfjärd, Simmströmmen och Kanholmsfjärden via Stafsnäs till Sandhamn”.

 

Samma morgon hade även ”Strömma-kanal-ledens enda, nya, snabbgående och 1901 bekvämt och elegant ombyggda”  ångare NAJADEN avgått till Sandhamn men då den inre rutten Skurusund, Baggenstäket, Kolström och Strömma Kanal över Stavsnäs till Sandhamn.

 

PRINSESSAN INGEBORG, som även hon drevs av Ångfartygs AB Stockholms Skärgård, hade tilläggsplats vid Pontonbryggan vid Skeppsbron. Även hon hade byggts för den grunda,  trånga leden över Strömma kanal men visade sig där alltför svårmanövrerad.

 

Redan 1907 skulle dock Prinsessan Ingeborg försvinna från rutten till Sandhamn sedan rederiet konkurrerats ut av ångbåten Nya Sandhamn (f.d. Östanå I) med den på denna trad så legendariske Gösta Bredenberg som kapten och med Bror Oscar Seippel som privat redare.

 

På vykortet anges ej att det är utgivet av Knut Aspegren men jämfört med andra vykort av Aspegren överensstämmer typografi och layout på bild- och adressidan så exakt att jag är helt övertygad om ursprunget. Lägg därtill att Knut Aspegren, som 1901 med framgång övertagit Sandhamns Värdshus, samtidigt skickligt bedrev en för sin tid modern och aktiv reklam för turism till ön, så stärks indicierna ännu mer.

 

 

/ Ted Bergman 2009

Litteratur: Gunnar Hellström: Ångbåtstrafiken på Djurö och Sandhamn, 1942