Home > Index > Vykortsnotiser > "Denna notis"   

 

Sandhamn, inloppet. No 347.  Förlag:  F.W.H. & Co. Förekommer även i en kolorerad upplaga  

Vykort från Sandhamn,  # 6.

F.W.H. & Co

Frans Wictor Hasselblad & Co, Göteborg  som grundats 1841, startade sin produktion av vykort 1901 och utgav under loppet av några få år över 1000 numrerade kort med motiv från hela landet, fotograferade på glasplåtar av Nils Bouveng. Korten trycktes i Tyskland och såldes här till återförsäljare  för 17:50 pr 1000 st.  Firman  sålde även ”brefkorts-automater”  och vykortsställningar för affärer.

Enligt företagets samtida priskuranter tycks endast två kort med motiv från Sandhamn ha distribuerats –– nris 347 och 967.  Dessa kort framställdes både i en svartvit och i en kolorerad upplaga. Bildsidans text är på samtliga kort tryckt i röd färg medan ornament och text på kortens odelade adressida är tryckta i grön färg. Angivelsen BREFKORT är satt i versaler, antingen med fet stil (variant 1) eller med tunn stil (variant 2).

 

 

adressidan variant  1                           adressidan variant 2

 

 

Kortet nr. 967 som återges nedan är något sällsyntare och saknar dessutom förlagsangivelse. På kortets kolorerade upplaga har bildsidans text ”Stockholms omgifningar”  fått det förmodligen i Tyskland uppkomna tryckfelet ”Stockholms omgifungen” .

 

 No 967 Förlaget [F.W.H. & Co.] ej angivet på kortet. Svartvit upplaga.  Mitt exemplar stämplat 1902.

 

 

 

No 967 Förlaget [F.W.H. & Co.] ej angivet på kortet. Kolorerad upplaga med stavfel. Mitt exemplar stämplat 1903.

 

                                                                                                                   

        / Ted Bergman 2009

 

 

-------------------------------
Källa för vissa data  om förlaget: Bengt E.W.Andersson i tidskriften Skillingtrycket