Home > Index > Vykortsnotiser > "Denna notis"  Artur Bianchini: Kniphalsen   Förlag: Bennos Fotomagasin A.B., Sthlm.    Mitt exemplar stämplat 1931Vykort från Sandhamn,  # 8.

Några konstkort


De tidigaste vykort jag äger med konstnärliga motiv från Sandhamn är målade av Artur Bianchini (1869-1955). Konstnären valde först gärna motiv i Stockholm men fann inspiration i skärgården. 1903 flyttade han med sin hustru Lisa ut till Sandhamn där de kom att stanna. Lisa Bianchini, som målade miniatyrer, utgav 1924 En bok om Sandhamn där hon skildrar samhällets historia. Artur Bianchini har kommit att identifieras som Sandhamnsmålaren.

 

Tre av de tavlor han lät reproducera som vykort återges här. Tekniken tillät ännu endast svartvitt. Motiven är ganska lika och typiska för konstnären med träd placerade mitt i tavlan.

 

Bianchini har en helt egen, lätt igenkännlig, men ändå sann, kolorit.  Suveränt fångar han kontrasten mellan ljus och skugga i tallarnas gröna kronor. Den lila färgen i den blommande ljungen och stenarnas skuggor hör hans tavlor till. Hans hav skiftar i blått och grönt och himlen lyser i sommarfärger. Varma färger.  Detta är det Sandhamn jag själv älskar. För att antyda hans färgskala infogar jag ett färgfoto av en oljemålning som med fördel kan jämföras med vykortet av Korsö fyr.

 

 

 

 

 

Artur Bianchini  [Skärkarlshamn. Sandhamn] 

Vykortsförlag: Svenska Litografiska AB, Stockholm

Artur Bianchini .    Oljemålning.  Anonymt förlag [G&E]

 

 

 

Artur Bianchini: Gullregn, Sandhamn. Oljemålning

 


Axel Sjöberg (1866-1950) var jämngammal med Bianchini och ägnade tidigt sin konst åt Stockholms skärgård där han som både målare och fotograf dokumenterade ytterskärgårdens natur, djur och bofasta befolkning. Han skildrar en livsform som nu ej längre finns. Exempel på hans med skärgården kongeniala konst finner man i hans bok med prosaskisser, teckningar och akvareller: Bland Kobbar och skär,  som han utgav 1900. Från 1890-talet hade han hus och atelje på Långviksskär. Men han vistades även ofta i Sandhamn där han på 1910-talet lät bygga både boningshus och ateljé.

 

Här visas ett vykort med hans vinterbild från 1905 av stranden mellan ångbåtsbryggan och KSSS’ klubbhus. I bakgrunden syns Lökholmen.Axel Sjöberg: Vårvinter.  Akvarell 1905. Vykortsförlag: Nordisk Konst  nr.1011/3

 

 


Även Oskar Bergman (1879-1963) målade motiv från Sandön. I Martin Strömbergs bok om konstnären (1976) återges en akvarell, kallad Strand från Sandhamn 1916, en idyllisk tavla med utarbetade detaljer och en magisk touch av japansk klarhet. Tavlan finns på Nationalmuseum. Med ett strandmoriv från 1937, här återgivet på ett vykort, känner jag mig dock mera hemma. På tavlan syns en strand som även upplevt stormar.

 


Oskar Bergman: Strand vid Sandhamn. Akvarell 1937.

Vykort (210x148mm, A5) utgivet av Föreningen Skärgårdsmuseet. Foto Tord Lund

 

 

 

                                                                                                                                                 /Ted Bergman 2009