Home > Index > Vykortsnotiser > "Denna notis"   

Badstranden Trouville.     Pressbyrån nr 71332.  1930-talet.  Även utgivet av AB Alga under samma nummer.

Vykort från Sandhamn,  # 9

 

  Förlag:  Pressbyrån

Svenska Pressbyrån som vid sin start 1906 fått ensamrätt att sälja tidningar på järnvägsstationer, tåg och båtar kompletterade snart sin verksamhet med ett nät av kiosker. Dessa omfattades ej av den vanliga handelns stränga regler för öppettider men rättigheten begränsades till att enbart gälla tidningar och ett mindre sortiment av pappersvaror, däribland vykort.

Från 1904 såldes i Sverige i runda tal 40 miljoner vykort per år. Även hos Pressbyrån fick vykortförsäljningen snart en sådan omfattning att företaget kunde beställa egna upplagor från andra producenter. Vykorten hade från början beteckningen  S. P. –– alltså förkortning av Svenska Pressbyrån.På 1920-talet försågs korten med runda stämplar "S.P.10" och "S.P.15" som sannolikt angav priset på kortet till 10 öre  eller 15 öre. Initialerna S.P. kom småningom att åtföljas antingen av STHLM eller av ett individuellt nummer.

 

1932 startade Pressbyrån egen vykortsfabrik med en fotograf som reste runt och fotograferade de  motiv som efterfrågades i repektive kiosk. Företagets namn förkortades till enbart Pressbyrån och vykorten försågs med ny logotype och en sexsiffrig nummerserie som börjar med en 7:a. På 1940-talet köpte Pressbyrån även in dotterbolaget Algas produktion och återutgav deras vykort under eget namn men med Algas egen femsiffriga nummerserie.

 

 

 

Parti av Sandhamn.  Pressbyrån nr 71330.  1930-talet. Här ses två av hamnens många bryggor med bensinpumpar.

Med handlande Ejnar Westerbergs mahognymotorbåt EWE, den tredje båten härifrån, kunde man åka reguljärt

till Stavsnäs Vinterhamn, varifrån bussen gick in till Stockholm.

 

 

 

Parti av Sandhamn. Pressbyrån nr 71333.  Vid ångbåtsbryggan ligger Waxholmsbolagets flaggskepp. Fartyget

byggdes och levererades år 1900 till Waxholms Ångfartygs AB som satte in henne på traden Stockholm - Waxholm.

Den vackra ångaren som ursprungligen bar namnet Express, och 1913 döptes om till Express I, hade stora

promenaddäck , stiliga salonger och en rymlig, luxuöst inredd förstaklass-matsal där himlen skymtade genom skylights.

Ännu in på 1950-talet gick Express I vissa dagar till Sandhamn. Men även vackra fartyg försvinner. 1961 blev hon upphuggen.

 

 

 

Sandhamn,. Hamnmotiv. Pressbyrån nr 712498.   Lotskuttern av trä är på ingående.

 

 

Sandhamn. Pressbyrån nr 713552.  Bryggor och fiskebodar norr om och nedanför Kvarnberget

 

 

Pressbyråns aktuella sortimentet bestod som mest av 16 000 olika motiv, alla på glasplåtar. Minsta upplaga var 250 ex. Det äldre, mindre vykortsformatet användes fram till 1955 då man i samband med övergången till A6-format under en period även skar korten med vågig kant. När vykort i färg lanserades i början på 1960-talet minskade den totala försäljningen. Pressbyråns egen fabrik på Eugeniavägen i Stockholm lades ned.

 

/Ted Bergman 2009


Ovanstående utgör ett urval av de cirka trettio vykort som Pressbyrån utgav med motiv från Sandhamn