Published in: Dagens Nyheter, 5 januari 1998


 


Victor Sjöström  Mauritz Stiller  Gösta Ekman


Fallet med det resande teatersällskapet

Får jag gifta bort Holmes? löd ett dramatiskt telegram som år 1898 anlände till dr John H Watsons litteräre agent, den engelska läkaren och författaren Arthur Conan Doyle.

"Gift bort honom, mörda honom eller gör vad ni vill med honom", blev Doyles spontana svar.

Den som lyckligtvis hellre valde att gifta bort Holmes än att mörda honom, var den kände amerikanske skådespelaren och författaren William Gillette vilken blivit erbjuden helaftonspjäsen Sherlock Holmes och genast insett möjligheterna att förbättra stycket. Doyle själv hade under ett års tid förgäves sökt placera pjäsen i London och var uppriktigt besviken på den.

Gillette började omedelbart bearbeta manuskriptet och efter en succépremiär i New York spelades pjäsen snart både i England och på kontinenten samt inom kort även i Sverige.

Under många år fanns pjäsen med på repertoaren hos Hugo Rönnblads resande teatersällskap. Huvudrollen hade Rönnblad reserverat för sig själv. Vid sällskapets sejour på Malmö Teater 1905 kunde man notera att rollen som mr Holmes motståndare, ärkeskurken professor Moriarty, spelades av en herr Sjöström. Samtidigt befann sig även en annan teatergrupp, den Selanderska, i Malmö. Rönnblad gick och såg deras föreställning, blev imponerad av en viss herr Stiller och engagerade honom omedelbart för sitt eget sällskap. Och därigenom presenterades för varandra de blivande förgrundsfigurerna under den svenska filmens storhetstid, Mauritz Stiller och Victor Sjöström.

När pjäsen i januari 1906 gavs på Helsingborgs teater spelade "herr Stiller rollen som James Larrabee, den samvetslöse svindlaren som ej ryggar tillbaka, då guldet vinkar mot honom".

Rönnblad tog ständigt upp pjäsen på nytt. När han våren 1909 engagerade den nittonårige Gösta Ekman fick denne redan efter några kvällar hastigt rycka in som professor Moriarty och blev tvungen att över en natt läsa in aderton sidor till nästa dags premiär i Västervik.

Moriartys entré sker i slutet av första akten, vilken han till stor del tillbringar sittande vid ett skrivbord. Föreställningen går, ridån faller och Gösta Ekman följer efter de andra skådespelarna in på scenen för att buga när plötsligt en basröst högt uppifrån oxögat bryter igenom applådbruset: "Kika, där kommer den där som läser innantill!"

När turnén så småningom från Västervik letat sig upp till Kiruna hade Ekman dock hunnit leva sig så in i rollen som förbrytargeniet Moriarty att teaterns vaktmästare fann sig föranlåten att råda honom att smyga ut bakvägen ty "publiken är så förskräckligt ond på Herr Ekman".

På åskådarnas engagemang kunde den tidens skådespelare verkligen inte klaga. Gösta Ekman har själv i en intervju berättat om hur han under ett spännande skede av föreställningen bakifrån skulle kasta sig över detektiven när en röst ur publiken skrek: "Aktare Holmes! Det kommer en jäkel på ryggen på dig!"

(1998) © Ted Bergman