Published in: Jury nr 2 1973, Dr Watson’s corner


   
Från en pocketutgåva hos John Murray, London 1960

Fallet med den sympatiska Miss Shafter

Arthur Conan Doyles långa och enligt min mening orättvist förbisedda Holmes-berättelse The Valley of Fear består av två delar. Den första delen utspelas i England år 1888 och den senare år 1875 i ett gruvdistrikt i Pennsylvania, USA. En amerikansk detektiv som anländer till gruvdalen -- fruktans dal -- inkvarteras hos svensken, Jacob Shafter, ”den hederligaste karlen i stan”. Där bor även Shafters dotter Ettie som beskrivs som ”av svenskt utseende med blont, vackert hår” och med en ”sympatisk svensk brytning” i sitt uttal.

Denna positiva svenska referens i en Holmes-berättelse intresserar mig. Det skulle vara trevligt att komma i kontakt med Shafters sentida ättlingar i Sverige. Alltså sätter jag igång med efterforskningar och är efter någon månad invecklad i en diger korrespondens med en rad statliga och kommunala myndigheter. Jag brevväxlar med Kungliga patentverket och Televerket, med namnberednings-kommittéer och landsarkiv. Jag rådfrågar Kungliga Bibliotekets släktkalendrar och ”Vem är vem”. Jag ringer till pastorsexpeditioner och tidningarnas klipparkiv. Jag skriver till svenskamerikanska sällskap och kontaktar kända personnamnsforskare, allt dock utan positivt resultat. Jag inser att jag måste gå noggrannare tillväga.

När jag med den föresatsen besöker Rönnells antikvariat i Stockholm för att fråga efter gamla adresskalendrar finner jag samtidigt ett bra och förvånansvärt billigt exemplar av den amerikanska förstaupplagan av The Valley of Fear. Hemkommen bläddrar jag i boken. Till min bestörtning finner jag att Ettie Shafter, vars svenska släktingar jag så ivrigt söker, i den amerikanska upplagan beskrivs som ”a German type” och med ”a little touch of a German accent”.

Detta nya spår leder till ytterligare efterforskningar. Så småningom visar det sig att familjen Shafter faktisk är av tysk härkomst och även beskrivs så i berättelsens originalmanuskript som låg färdigt våren 1914. När romanen i september samma år ska börja publiceras som följetong i The Strand Magazine befinner sig emellertid England sedan en månad i krig med Tyskland. Textens sympatiska tyskar byts helt frankt ut mot sympatiska svenskar. Och svenskar förblir de i alla kommande engelska upplagor. Den amerikanska förstaupplagan som publiceras i mars 1915 följer däremot originalmanuskriptets text. USA skulle ju förhålla sig neutralt ännu några år.

(1973) © Ted Bergman