REGLER FÖR RANDONNÉ MÄLAREN RUNT (1998)


1. Allmänt
a) Deltagare skall ha ett gott uppförande och följa alla trafikregler och påbud som råder längs vägen.
b) Loppet är upplagt som ett s k randonné (fransk term för långlopp). Det är inte att betrakta som tävling utan varje deltagare anses vara ute på en privat tur och således själv ansvarig för de eventuella olyckor han/hon orsakar. Deltagarna är dock olycksfallsförsäkrade genom att loppet är sanktionerat av Svenska Cykelförbundet. OBS detta gäller ej cykeln!
c) De internationella regler för randonné-lopp som är vår ledstjärna tillåter inte service eller matdepåer efter banan. Varje deltagare måste alltså klara sig själv under loppet. Assistans från eventuell följebil får endast ske på stämpelorterna.

2. Bana och kontroller
a) Vägbeskrivningens bana skall följas. De fastställda kontrollerna skall enligt Les Randonneurs Mondiaux’s regler finnas vid rundbanans olika ”hörn” för att fusk ej skall förekomma. Mälaren Runts kontroller (”långa banan”) är totalt fem och utgörs av
1) Startplatsen i Barkarby
2) Mariefred (Fredrikshofs kontrollant)
3) Köping
4) Enköping
5) Målet i Barkarby

Lilla Mälaren Runts kontroller (”korta banan”) är totalt fyra och utgörs av

1) Startplatsen i Barkarby
2) Mariefred (Fredrikshofs kontrollant)
3) Enköping
4) Målet i Barkarby

b) Kontrollerna kan exempelvis vara matställen, bensinstationer, polisstationer, etc. Detta får deltagaren välja själv . Huvudsaken är att man får någon slags stämpel som identifierar orten genom adress eller telefonnummer (detta gäller ej Barkarby- och Mariefreds-kontrollerna där FIF har egna stämpel-funktionärer).
c) Arrangörerna kan välja att placera ”hemliga kontroller” var som helst på banan. Sådana extrakontroller är skyltade på platsen och bemannade av funktionärer.

3. Stämpelkort
a) Varje anmäld deltagare får ett stämpelkort som utdelas innan start.
b) Vid passerandet av en kontroll måste deltagaren förvissa sig om att (I) en stämpel med ortsnamnet eller motsvarande, (II) stämplarens signatur, samt (III) den aktuella tidpunkten införs i avsedd ruta. Frånvaro av en enda kontrollstämpel medför att man inte kan godkännas och alltså inte tilldelas det broderade minnesmärket. Godkända tidsintervall (tidigaste och senaste klockslag) för de olika kontrollerna är förtryckt på stämpelkortet.

4. Utrustning
a) Alla typer av cyklar är tillåtna.
b) Cykeln skall under hela loppet vara utrustad med fram- och baklyse (diodbaklyse är tillåtet). Belysningen skall givetvis användas vid eventuell mörkerkörning.
c) Hjälm är obligatoriskt av försäkrings-skäl.


Top of page  |  MR Intro Page  |  M Bergman Index  |  Fredrikshofs IF CK

Updated: 2000-03-01