Boom gallows

A boom gallows is a smart addition which has at least two useful functions, even on boats which already has a top-lift or semi-rigid vang that prevents the boom from dropping onto the coach roof.

Firstly, it is a convenient way of stopping the boom from rocking back and forth (when not under sail) by pulling it down against one of the "notches" typically situated on top of the crossmember. Secondly, the supporting structure as such can be designed to provide convenient handholds for the crew when working on deck or climbing in and out of the cockpit.

The design of this particular boom gallows was inspired by examples we had seen on some other Allegro yachts in particular.

An important consideration when deciding on the exact shape and size of the main "hoop" was the fact that the sprayhood (am. dodger) needed to be foldable within it. On the other hand, the gallows' supporting frame musn't be made so wide or square-cornered as to hinder easy passage on deck, not even on the leeside when heeling. Furthermore, if made too tall, it may foul the boom when the main is sheeted down hard.

It is difficult to make such critical tree-dimensional measures in "mid air", so I resorted to the trial-and-error development method, using 25mm plastic tubing (electrical conduit type) which can be easily bent with a heat gun. One inch stainless steel tubing, bent into the desired shape by a local specialist workshop, were then used in the final frame. A pair of standard "shark fin" stanchions (as seen on powerboat foredecks) make up the front part of the structure.

The notched "beam" that sits on top was made from four 1/2" teak planks sandwiched together and shaped to a pretty, more or less traditional, camber.

  Testing in situ with a dummy.

  A tight fit around new sprayhood.

  The angled stanchion base.

drawing preview drawing preview drawing preview

Download these drawings:     General viewdownload PDF     Teak beam shapedownload PDF     Tubing shapedownload PDF


Bomgalge

En bomgalge är ett tufft utrustningstillägg med åtminstone två användningsområden, även för båtar som redan har dirk eller t ex rodkick. För det första kan man hindra bommen från att slå fram och tillbaka (när man inte seglar, alltså) genom att den skotas eller surras mot en "parkeringsficka" på galgens ovansida. För det andra är det lätt att utforma galgen så att den fungerar som en s k pensionärsbåge, d v s ett jättestort grabbräcke och stöd när man klättrar in och ur sittbrunnen eller passerar på skarndäck.

Just den här bomgalgen inspirerades av flera exempel på andra Allegro-båtar, i synnerhet Tommy Bennviks K25 S163 som jag haft privilegiet att studera på nära håll.

När mått och form på huvudbågen skulle bestämmas var det viktigt att tänka på att den samtidigt nytillverkade sprayhooden (se separat sida) måste gå att fälla upp och ner innanför galgens konstruktion. Å andra sidan fick inte galgen vara så bred eller kantig att passage försvåras, inte ens på läsidan när båten lutar. Inte heller fick den vara så hög att bommen riskerar att gå i när det hissade eller revade storseglet skotas hårt.

Det är alltid svårt att ta exakta mått s a s "i luften", därför gjordes först ett fullskaletest med VP-rör, som går att forma med varmluftspistol. En verkstad i Bro, Wendts Industri, böjde till bågen efter ritning av 25 mm rostfria rör. Den främre delen består ett par vanliga s k hajfenor, samt några kapade rostfria grabbräcken köpta på rea.

Träbalken tillverkades av fyra 12,5mm plankor av teak, vilka lamelllimmades med epoxy och sedan gavs till en angenäm välvd form.
[ BACK ]