Antifreeze filling device

When winterizing the diesel engine its cooling system needs to flushed with a antifreeze (ethylene glycol) solution. But if the boat is already on the hard one mustn't let this poisonous cooling liquid spurt out with the exhaust and pollute the ground. In order to avoid this, the usual procedure involves recirculating a fresh water and antifreeze mixture via some sort of temporary cointainer, while letting the engine run for long enough for the thermostat to open.

The advantages of our DIY solution are (a) the facts that this particular bucket has a squarish in shape and so doesn't rock and roll about in use, and (b) the return hose attached to a spigott in the bucket bottom has a in-line valve situated at the the far end. This allows the hose to be easily prefilled (primed, as it were) with the cooling liquid before it is connected to the engine's inlet hose. When everything is in place, the valve is opened, the engine started, and the liquid is sucked up from the bucket over the coaming with a minimum of trapped air in the cooling circuit.

If done carefully, this routine is a clean and virtually "dripless" way of filling up the primary cooling system with antifreeze.

       

Hink för glykolcirkulation

Vid konservering av dieselmotorn inför vinterförvaringen behöver sjövattensidan av kylsystemet tömmas och fyllas med en glykolblandning. Problemet är som bekant att köra motorn tillräckligt varm med denna blandning utan att något av glykolen skvätter ut på marken (eller i sjön för den delen).

Vi har modifierat en enkel skurhink för detta ändamål. Hinkens form är som framgår av bilderna rätt kantig, vilket gör att den ligger stadigt an mot skrovsidan under avgasröret och inte kan rulla åt sidorna. I hinkens botten är en slangnippel inskruvad direkt i plasten (ja, det håller faktiskt tätt) och från denna en 3 m lång slang som har en kulo-ventil nära andra ändan.

Med detta arrangemang är det en enkel sak att fylla slangen genom självfall innan den kopplas till motorns intagsslang för sjövatten. Härmed undviks det hävnings-problem, d v s att förmå glykolblandningen att "rinna uppåt" över sittbrunnskanten, som uppkommer när slangen är luftfylld från start.

Prodceduren blir alltså föjande:

  1) Stäng kranen (kulo-ventilen) och fyll hinken till ungefär hälften med glykolblandning.
  2) Placera hinken på plats under avgasröret, helst med någon form av skvättskydd.
  3) Låt slangen hänga i en bukt, men håll upp kranen i våg med vätskan i hinken.
  4) Öppna kranen och stäng den igen när vätskan fyller hela slangen.
  5) Stick hinkslangens ända i motorns kylslang (eller koppla ihop dem på annat lufttätt sätt).
  6) Öppna kranen och starta motorn.
  7) Kontrollera att det sprutar ur avgasröret som vanligt och att kylarpumpen suger upp glykolblandningen.
  8) Kör motorn i 5-10 minuter och stäng sedan av.
  9) Stäng kranen, håll slangändarna högt och koppla isär dem (bra med trasa här).
  10) Lyft ner hinken och töm det giftiga och nu väldigt sotiga innehållet på lämpligt ställe.
[ BACK ]