Routing wiring in the luff track

Running various electrical wires and all the halyards alongside within a common "single-chamber" mast can be a recipe for trouble! The solution suggested here is for a specific type of mast section, Benns type M66, which is probably most often found on Scandinavian yachts.

By cutting 1" plastic conduit tubes lengthwise and inserting the resulting troughs into the extrawide luff track which is characteristic for this section, a pair of separate channels, as it were, is created for the masthead and antenna cables (one 2-conductor 5mm2 + two coaxials respectively). This has proved to be a working solution for many years now, in terms of halyard or luff slide jamming and electrical reliability.
 The luff track and the sorry line tangle.


 Guides prevent blade from wandering.


 An extra long blade was called for.


 Yup! That's 25mm alright.


 Looking up the slot from the gooseneck.


 Wires are exposed in this part.


 Entering slot at the mast heel.


 Exiting at the top.

?
 The M66 section for reference.

Kabeldragning i likrännan.

Ett inte ovanligt problem uppstår om man i en vanlig mastprofil med bara ett hålrum vill drar elektriska kablar parallellt med alla fallen. Det blir svårt att undvika kors-dragningar och klämningar mellan alla parter. Även om man är noggrann vid installationen är det sedan närmast omöjligt att inspektera "röran" av tågvirke, vajrar, antenn- och elkablar.

I vår mastprofil typ Benns M66 finns det inga separata kanaler. Däremot är likrännan utfomad med ovanligt mycket "dödutrymme", vilket visade sig kunna utnyttjas som behändiga kabelkanaler för lanternans respektive VHF-antennens kablar. Genom att klyva några 25mm VP-rör på längden och klämma in dessa "skålar" mitt i likränneprofilen bildas sidoväggar som håller kablarna på plats i "hörnen". Denna lösning har nu fungerat problemfritt i åtskilliga år, både med avseende på den elektriska funktionen, segeltravarnas rörelse i likrännan och de olika fallens aktion i masten.

Bilderna visar bl a en provisorisk jigg för symmetrisk klyvning med hjälp av en vanlig elektrisk sticksåg, samt det extralånga sågbladet tillverkat av ett brutet bågfilsblad.
[ BACK ]