schematic preview


Electrical system improvements

For the benefit of anyone interested in such things, we give you the full electrical layout as a PDF schematic [Here]. Hopefully the drawing will be be self-explanatorial. Although the general layout isn't very original, some principal features are perhaps less conventional:

1) The heavy gauge conductors between alternator and batteries, including the negative ("ground") cable to the alternator "B-" stud, are fed as directly as possible to minimize length.

2) There is no main On/Off or 1/2/Both/Off isolator in the charging circuit, just a 400A fuse. In case of a sudden short-circuit it is hardly likely that a manual switch can be used in time to prevent damage. In any case, a suitable fuse is needed. All consumers are isolated with one switch (SW1 in the schematic), though.

3) Avoiding splitter-diodes, which inherently decrease the voltage and so prevent the batteries from being fully charged, an automotive style Bosch relay makes sure that the the house batteries remain separated from the crank battery. Brand new Mondo alternator (at nominally 65A) is regulated by automatic sensing of voltage at battery terminals.

4) Most electrical components are mounted together in the lazarette, easily accessible but still protected from spray and knocks by a converted plastic lid.

5) Circuit breakers and meters for the various consumer circuits are located in a "panel-in-a-box", which is detachable for easy winter storage indoors.

lazarette   

Förbättringar av elsystemet

För alla som grubblar över frågan hur man utformar ett optimalt elsystem, återges vårt kopplingsschema som PDF [Här] för "jämförande studier". Principiellt är detta elsystem väl inte direkt originellt, men det präglas av några val som förmodligen inte är helt konventionella:

1) Ledarna mellan generator och batteri är så korta som det bara går (ungefär 30% av den "ursprungliga" längden) och tämligen grova (50mm². Den gamla jordkabeln (minusledaren) som endast gick till motorgodset har kompletteras med en dirktledare till den nya starkare generatorns "B-"-skruv.

2) Ledarna är helt obrutna sånär som på huvudsäkringen på 400A, och det finns därmed ingen huvudströmbrytare eller "1/2/Both/Off"-omkopplare i laddningskretsen. Jag tror överhuvudtaget inte att en huvudströmbrytare är nödvändig. Vid en plötslig kortslutning i systemet hinner man ju ändå knappast slå av denna innan eventuella överbelastningsskador har inträffat. Säkringen på 400A skall vara tillräcklig säkring! Utgående ledare till förbrukarna har givetvis en huvudströmbrytare vid sidan av en 100A smältsäkring.

3) Motorns ursprungliga generator hade en inbyggd skiljediod. Som de flesta vet vid det här laget är problemet med skilijedioder att de orsakar ett spänningsfall som avsevärt begränsar laddningseffektiviteten. Ett relä av god kvalitet har inte denna nackdel och det är ett sådant (fabrikat Bosch som levereras av Skyllermarks). Den nya Mando-generatorn på nominallt 65A har en inbyggd reglerande sensor som känner av spänningen direkt vid batteriets poler.

4) Batteriboxarna är monterade i babords stuvfack och de flesta komponenterna i elsystemet har monterats på skottet som avgränsar detta förut. Där är de relativt lättillgängliga men ändå skyddade för fukt och törnar av en skyddsvägg som tillverkats av locket till en plastbox.

5) Förbrukarkretsarnas automatsäkrade strömbrytare har samlats i en elcentral som enkelt kan demonteras för skyddad vinterförvaring.
[ BACK ]