Sea water Scoop and Strainer

The existing sea-water intake was the original Volvo-Penta fitting, consisting of a through-hull pipe with an integrated clam shell type scoop/strainer made of bronze. The sea-cock attached to this was just a domestic quality brass gate valve, which turned out to be so corroded (and possibly dezincified) that it was impossible to remove without also demolishing the through-hull fitting.

Gate valves are unsuitable as sea-cocks for several reasons, among them the fact that you cannot easily see if it is in a open or closed state, and also the risk of unnoticed debris preventing it from fully closing.

A complete replacement was necessary, A stainless steel quarter-turn ball valve was attached (with large stainless steeel backing shims) to a stainless steel through-hull fitting, with new rubber hoses and a regular inline clearable raw-water strainer. As can be seen in the picture below this was an extremely tight fit in the narrow bilge, with no more than a millimeter of clearance for the bend...

sea-cock sea-cock

In contrast to the earlier arrangement the new through-hull fitting had no outboard strainer scoop, but I did not fancy the idea of securing a new scoop with penetrating bolts, if it could be avoided. The solution was to make semi superficial threads in the laminate, as it were. The hull thickness in this region is 10-12 mm, so M5 dome brass nuts were epoxied into six carefully located 6-7 mm deep holes.

This way a regular clam shell type strainer scoop could be fastened with short brass machine screws, without touching the stainless flange of the through-hull fitting.

Please note that the scoop was mounted with the inlet holes mounted facing forwards (i.e. towards the left in the pictures below), as this makes for the best flow into the raw-water circuit. Mounting it the other way around (as is often seen) may actually cause a slight suction (counter) effect, which makes for harder work for the engine's water pump, etc.

This observation certainly applies to sailboats with their relative slow hull speed even when steaming. Fast powerboats, on the other hand, may possibly encounter problems with to high a water pressure if the scoop is in the direction of travel.

template
 A plastic template was made in order to fix nuts while epoxy sets.

nuts in place
 Nuts in place.

testing the threads
 Threads are tested.

secured
 Scoop snug and secured.

   

Sil-skopa och bottenventil för sjövattenintaget

Det ursprungliga genomföringsbeslaget till sjövattenintaget var Volvo-Pentas original av brons med integrerad sil-skopa. Detta var gängat till en vanlig mässingskran av skjutventiltyp, vilken visade sig vara helt fastärgad i genomföringens bronsgängor och omöjlig att demontera utan att kapa genomföringen.

Bortsett från att mässingsgodset var tvivelaktigt efter 20 års avzinkningsprocess så är en skjutventil tämligen olämplig som bottenventil eftersom man inte kan se om den flervarviga spindel-ratten står i stängt eller öppet läge. Dessutom tenderar denna typ av ventil att fastna i det ena eller andra läget med tiden.

Således var ett byte av hela sjövattenintagsanordningen påkallad. En rostfri genomföring kopplades med stora stödbrickor till en rostfri huvudkran av kulventiltyp med kvartsvarvs-stängning, och kompletterades med nya slangar och ett rejält sjövattenfilter med lättåtkomlig renskorg. Som framgår av bilden överst var bredden i kölsvinet bokstavligen på håret tillräcklig för att få rum med en rörkrök...

Till skillnad mot den ursprungliga genomföringen hade den nya bara en enkel fläns utan skopa och grovsil. Problemet att fästa en separat sil-skopa vid skrovet utan att ta nya hål i botten löstes genom att borra noggrant lokaliserde 6-7 mm djupa hål (10 mm diameter) i glasfiberlaminatet, som här har en skrovtjocklek på 10-12 mm, och i dessa hål epoxy-limma sex kupolmuttrar (M5) av mässing.

På det sättet kunde en traditionell s k snäck-skopa av mässing skruvas fast i egna gängade hål, utan kontakt med den rostfria flänsen.

En intressant fråga i detta sammanghang är vilket som egentligen är det "korrekta", d v s optimala sättet att montera en snäck-skopa! Frågar man personalen i båttillbehörsbaffärerna så verkar den allmänna meningen vara att den skall sitta med öppningen bakåt. Men om man kollar litet på nätet vad t ex tillverkare rekommenderar så är det inte så enkelt. För ett relativt långsamt skrov som på en segelbåt skall sil-hålen definitivt vara vända framåt för att ge ett visst övetryck som underlättar inströmningen. En bakvänd montering riskerar tvärtom att skapa ett baksug, och i vart fall inte underlätta kylvattenpumpens arbete. Endast för mycket snabbgående båtar finns det risk att det positiva trycket blir för stort om skopan är vänd i färdriktningen.

Alltså monterades öppningen framåt (d v s åt vänster på bilderna ovan), och detta har fungerat utmärkt.
[ BACK ]