Fitting the "Barton Boomstrut"

Our original clunky vang setup lacked in adjustability and strength, so we choose to replace it with the Barton Boomstrut, which consists of a pair of fibreglass rods that flexes gently, and are rather light and unobtrusive. It is very easy system to install, the only difficulty being to know in advance what size (out of the five offered) is the most suitable dor your particular rig. For correct flexing the combined weight of the boom, tackle hardware and flaked sail (or rather the resulting downward force at the supporting point) has to be about right, and this takes some testing, measuring and calculating. We ordered size 3 and it fitted well after minor modifications to the mastfitting to allow it to mate better with the existing hardware at the mast foot.

After adding a new kicking strap with sturdier blocks and a longer rope led down to a cleat in the cockpit, it is now easy to adjust boom height, both under sail and at rest. In the latter case the boom is simply lowered into one of the "nicks" on the boom gallows, against the boomstrut's mild resistance, using the main sheet.

Anyone contemplating fitting this type of boomstrut to a similar sized rig may perhaps find these drawing useful as a starting point:
download PDF C5:011 Mast and Boom (PDF)
download PDF C5:013 Mast and Boom - Final (PDF)
download DWG C5:011 Mast and Boom (DWG)
Installation av en Barton bomstötta

Den befintliga kicken var stum och svår att justera, så vi bestämde oss för att byta ut alltihop mot en "rodkick" av Bartons fabrikat. Det är inga konstighter med att installera denna, bortsett från att man först måste räkna ut vilken storlek som är bäst lämpad för den aktuella riggen. Belastningen i stödpunkten av den den samlade vikten av bommen med tackel och segel fordrar en del test-vägande och räknande. I vårt fall passade storlek 3 (av fem möjliga) bäst, och det behövdes bara mindre ombyggnader av kickfästet vid masten för att passa ihop med ett befintligt beslag som var olämpligt att ta bort.

Med nya kraftigare nedhalar-block och förlängd tamp ner till en råtta vid sittbrunnen är det nu lättare att justera bomhöjden, både under segling och med beslaget segel. I det senare fallet stramas bommen enklast ned mot bomgalgen med hjälp av storskotet.

För den som funderar på att installera denna typ av bomstötta, så kan kanske mina ritningar vara användbara som en utgångspunkt:
download PDF C5:011 Mast and Boom (PDF)
download PDF C5:013 Mast and Boom - Final (PDF)
download DWG C5:011 Mast and Boom (DWG)
[ BACK ]